9

KRISTIN YDSE JEMTLAND

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1975 - 2015
Sykepleier

Verv i kirkelig sammenheng

2005 - 2015
Medlem i Gjøvik menighetsråd

Satsningsområder

  • Direkte arbeid innad i kirken - gudstjenesten
  • Diakoniarbeidet
  • Arbeide for et godt kristent fellesskap

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1958, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1958 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1957, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1971, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1974, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1974, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1964, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1951, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1977 Gjøvik
11
ANNE INGRID STRØM f. 1962, Lærer Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1954 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1980, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik