11

ANNE INGRID STRØM

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJØVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt m/ tillegg. Fagkrets: fransk, tysk, engelsk og litte

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i Skiforeningen Gjøvik og omegn.

Satsningsområder

  • Interessert i ungdommens ve og vel

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN AARFLOT f. 1958, Adjunkt/lærer Gjøvik
2
KARI SCHJERVEN ØVERAASEN f. 1958 Gjøvik
3
ODDVAR HANSEN f. 1957, Pianotekniker Gjøvik
4
MARIT NYMARK f. 1971, Synspedagog ved Kopperud Gjøvik
5
MARIT SKJEL f. 1974, Rådgiver i norsk vann Gjøvik
6
ARNE HANSSEN f. 1974, Daglig leder Gjøvik
7
ANN MARI KVALVIK f. 1964, Fagutviklinssykepleier Gjøvik
8
DAG LANDMARK f. 1951, Pensjonist Gjøvik
9
KRISTIN YDSE JEMTLAND f. 1956, Pensjonist Gjøvik
10
VIBEKE MYHRE HAUGEN f. 1977 Gjøvik
12
RANDI STRANGSTADSTUEN f. 1954 Gjøvik
13
INGA MARIE HANSEN MARTINSEN f. 1980, Pedleder Sørbyen barnehag Gjøvik