10

OLAUG WIDME

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RINGEBU SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste