2

RAGNHILD NYSTUEN

Stilling: . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDSINNI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste