5

INGER LISE ØSTDAHL

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDSINNI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste