10

EVELYN SAGVOLD

Stilling: . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDSINNI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste