6

ARNE HEGGE

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SELBU SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste