13

VANJA IREN ELIASSEN

Stilling: Student. Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØRA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
TERJE KUMMERNES f. 1979, Mekaniker Røra
2
ANDERS RØFLO f. 1970, Gårdbruker Røra
3
MERETHE GREEN YSTAD f. 1975, Lærer Røra
4
ANITA AXELSSON f. 1955, Hjelpepleier Røra
5
KJELL LINDSETMO f. 1962, Industriarbeider Røra
6
LARS GUNNAR THINGSTAD f. 1982, Tekniker Røra
7
BJØRG NORUM f. 1954, Renholder Røra
8
KJETIL HEMBRE f. 1959, Kjøreskolelærer Røra
9
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1991, Gårdbruker/Snekker Røra
10
PAUL ÅGE BORGAN f. 1972, Bygningsarbeider Røra
11
BENTE ØSTERENG f. 1955, Aktivitør Røra
12
BÅRD ESPEN VAADAL f. 1966, Gårdbruker/ Selvstendig n Røra
14
ASBJØRN KOA f. 1963, Byggtekniker Røra
15
LIV ELLEN RISAN ROEL f. 1961, Ufør Røra