15

LIV ELLEN RISAN ROEL

Stilling: Ufør. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØRA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
TERJE KUMMERNES f. 1978, Mekaniker Røra
2
ANDERS RØFLO f. 1969, Gårdbruker Røra
3
MERETHE GREEN YSTAD f. 1974, Lærer Røra
4
ANITA AXELSSON f. 1954, Hjelpepleier Røra
5
KJELL LINDSETMO f. 1961, Industriarbeider Røra
6
LARS GUNNAR THINGSTAD f. 1981, Tekniker Røra
7
BJØRG NORUM f. 1953, Renholder Røra
8
KJETIL HEMBRE f. 1958, Kjøreskolelærer Røra
9
OLA PETTER HØISTAD LORAAS f. 1990, Gårdbruker/Snekker Røra
10
PAUL ÅGE BORGAN f. 1971, Bygningsarbeider Røra
11
BENTE ØSTERENG f. 1954, Aktivitør Røra
12
BÅRD ESPEN VAADAL f. 1965, Gårdbruker/ Selvstendig n Røra
13
VANJA IREN ELIASSEN f. 1978, Student Røra
14
ASBJØRN KOA f. 1962, Byggtekniker Røra