2

ALLAN KJETIL OKSDØL

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STATLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste