4

ØYSTEIN SØRNES

Stilling: Psykiatrisk sykepleier. Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring: Jeg er med i BOG som er søndagsskole-opplegget til Bogafjell kirke. Har hatt ulike
lederoppgaver i KRIK gjennom flere år, nå styremedlem i FamilieKRIK Bogafjell.
 
 
Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet? Jeg ønsker å være med for å bidra til at Bogafjell
kirke fremdeles skal være en god og relevant menighet for både de som går her fast og for de som er
innom i forbindelse med ulike hendelser i livet.
 
 
Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?
Bogafjell menighet skal fremdeles kunne ha lokale tilpasninger i gudstjenestene for å kunne formidle
Bibelens budskap på en best mulig måte til både barn og voksne.
Bogafjell skal være en åpen og inkluderende kirke.
Fortsatt ha stort fokus på visjonen vår «Jesus: sett, trodd og etterfulgt».

Andre kandidater på samme liste

1
LARS TERJE VAALAND f. 1978, Sektorleder i Equinor Bogafjell
2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
3
ELISABETH STAKKELAND f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
6
BRIT NIEMI f. 1960, Lærer Bogafjell
7
DAVID BENNO SÆTHER f. 1987, IT Bogafjell
8
MAGNE ODDVAR HOPE f. 1958, Rekneskapsfører Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell