3

ELISABETH STAKKELAND

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring: 
25 års ledererfaring fra barne- og ungdomsarbeid. Dirigent for barne- og voksenkor i Bogafjell kirke. Erfaring fra nasjonalt og lokalt prosjektarbeid. Deltager i nasjonale og regionale råd innen digital kommunikasjon. 
Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet?
Jeg ønsker å være med å bidra til et nytenkende og inkluderende barne- og ungdomsarbeid. 

Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?
Å ha gode møteplasser for barn og ungdom i den unge bydelen vår. Samarbeid og videreutvikling av eksisterende tilbud til barn og ungdom på Bogafjell.

Andre kandidater på samme liste

1
LARS TERJE VAALAND f. 1978, Sektorleder i Equinor Bogafjell
2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
4
ØYSTEIN SØRNES f. 1980, Psykiatrisk sykepleier Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
6
BRIT NIEMI f. 1960, Lærer Bogafjell
7
DAVID BENNO SÆTHER f. 1987, IT Bogafjell
8
MAGNE ODDVAR HOPE f. 1958, Rekneskapsfører Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell