7

DAVID BENNO SÆTHER

Stilling: IT. Fødselsår: 1987 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring: 
Aktiv som elevrådsformann på Bildøy Bibelskole i perioden 2005-2006. 
Aktiv i og hadde en flere engasjement i Klippen Sandnes fra 2004-2010.
Har siden nyttår vært med som voksenleder i GreenHouse. 

Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet?
Som far til to jenter på henholdsvis 2 og 5 år, er dette en unik og spennende mulighet til å få være med og forme fremtidens menighet i vår bydel.

Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?
Soknerådet har dannet en fantastisk grunnmur for videre utvikling av menigheten. Vi har et barnearbeid som er attraktivt, et ungdomsarbeid som satser grønt og som er pionerer innen dette i menighets Norge. Vi har et cellegruppearbeid som vokser og som andre utenfor menigheten er spørrende om. Vi har åpen barnehage som åpner opp dørene for de som vanligvis ikke går i kirken og en bydelskafé som er med å bidra til det samme.

Vi har kjørt en runde Alpha med godt tilsig av nye spørrende mennesker fra ulike kulturer og samfunnslag og gudstjenesten på søndagen ukens høydepunkt for hele familien.

Soknerådet bør fortsette å bygge videre på dette. Legge til rette for videre vekst innen barne og ungdomsarbeid, et attraktivt gudstjenesteliv både for eksisterende masse men ikke minst for de som i dag ikke har et aktivt forhold til kirken eller Guds ord – unge som gamle, kristne og ikke kristne.

Andre kandidater på samme liste

1
LARS TERJE VAALAND f. 1978, Sektorleder i Equinor Bogafjell
2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
3
ELISABETH STAKKELAND f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Bogafjell
4
ØYSTEIN SØRNES f. 1980, Psykiatrisk sykepleier Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
6
BRIT NIEMI f. 1960, Lærer Bogafjell
8
MAGNE ODDVAR HOPE f. 1958, Rekneskapsfører Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell