8

MAGNE ODDVAR HOPE

Stilling: Rekneskapsfører. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOGAFJELL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Relevant erfaring:  Har vore aktiv i Bogafjell Menighet i 20 år.

Hvorfor har du lyst til å være med i soknerådet?  Eg fekk spørsmål om eg ville stilla til val, og fann ut det kunne vera spennande å få eit djupare innblikk i drift av Bogafjell Menighet.  Og vera med å bidra på vegen vidare.

Hva mener du er viktige satsingsområder i den kommende perioden?  Å ha fokus på barn og ungdom, og byggja vidare på det gode arbeidet som blir gjort på det området i Bogafjell Menighet.

Andre kandidater på samme liste

1
LARS TERJE VAALAND f. 1978, Sektorleder i Equinor Bogafjell
2
SOLVEIG MARIE OVERSKOTT f. 1965, Sykepleier Figgjo
3
ELISABETH STAKKELAND f. 1978, Kommunikasjonsrådgiver Bogafjell
4
ØYSTEIN SØRNES f. 1980, Psykiatrisk sykepleier Bogafjell
5
TORHILD NØDLAND f. 1964, Sosiallærer Bogafjell
6
BRIT NIEMI f. 1960, Lærer Bogafjell
7
DAVID BENNO SÆTHER f. 1987, IT Bogafjell
9
ATLE JOHANNESSEN HELGELAND f. 1979, Mekaniker Bogafjell