1

MARIANNE NORDAHL-PEDERSEN

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1999 - 2002
Grunnutdanning i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Vardal menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

3
IDA-KRISTINE BJØRKLUND f. 1986, Lærer Odnesvegen 534, Bybrua
4
RAGNHILD ELIDA RYGG LUNDE f. 1951, Pensjonist
5
OLE CHRISTIAN ØKSNE f. 1973, Gårdbruker, Regnskapsføre
7
TERJE FREMSTAD f. 1958
8
NINA BYGSTAD f. 1966, Barne -og ungdomsarbeider
12
ELIN BERGUM LIBAKKEN f. 1980, Student - Bachelor i ped.
13
RANDI MYHRE f. 1952, Pensjonist Hunndalen