5

OLE CHRISTIAN ØKSNE

Stilling: Gårdbruker, Regnskapsføre. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1990 - 1991
Agronom

1992 - 1995
Landbruksøkonomi (cand.mag)

Verv i offentlig sammenheng

2003 -
Meddommer i tingretten og jordskifteretten

2006 - 2013
Leder Vardal bondelag

2008 - 2010
Leder Grande musikkorps

2018 -
Styremedlem Vardal grunneierlag

Satsningsområder

  • Barn og unge
  • Demokratiske prosesser
  • Åpen og inkluderende kirke

Andre kandidater på samme liste

1
MARIANNE NORDAHL-PEDERSEN f. 1979, Sykepleier Holtevegen 5
3
IDA-KRISTINE BJØRKLUND f. 1987, Lærer Odnesvegen 534, Bybrua
4
RAGNHILD ELIDA RYGG LUNDE f. 1952, Pensjonist
7
TERJE FREMSTAD f. 1959
8
NINA BYGSTAD f. 1967, Barne -og ungdomsarbeider
12
ELIN BERGUM LIBAKKEN f. 1981, Student - Bachelor i ped.
13
RANDI MYHRE f. 1953, Pensjonist Hunndalen