2

JEANETTE HAVELAND ANTONIAZZI

Stilling: Medisinsk Sekretær. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LAKSEVÅG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE DAG ARNTZEN f. 1959, Konsulent Bibliotek Monrad Mjeldes vei
3
GUNNAR NYHAMMER f. 1962, Lektor Øvre Riplegården
4
LIN ELISABETH KRANTZ f. 1971, Meglerassistent Nylundsveien
5
CHRISTER STENERUD-AADLAND f. 1991, Regionleder Sør-østlandet Olsvikveien
6
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1973, Administrasjonskonsulent Frydenbølien
7
VIDAR BRUDVIK f. 1959, Avdelingsleder Øvre Riplegården