5

CHRISTER STENERUD-AADLAND

Stilling: Regionleder Sør-østlandet. Fødselsår: 1992 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LAKSEVÅG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE DAG ARNTZEN f. 1960, Konsulent Bibliotek Monrad Mjeldes vei
2
JEANETTE HAVELAND ANTONIAZZI f. 1971, Medisinsk Sekretær Voldene
3
GUNNAR NYHAMMER f. 1963, Lektor Øvre Riplegården
4
LIN ELISABETH KRANTZ f. 1972, Meglerassistent Nylundsveien
6
THERESE NESSE MOKKELBOST f. 1974, Administrasjonskonsulent Frydenbølien
7
VIDAR BRUDVIK f. 1960, Avdelingsleder Øvre Riplegården