6

ERLING GITMARK

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLESAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste