12

Håvard Kvarenes

Stilling: . Fødselsår: 2002 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLESAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste