7

MARTIN LUNDE

Stilling: . Fødselsår: 2001 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDRE OSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste