8

ARNE MORTEN LUNDE

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDRE OSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste