1

AUD NERGÅRD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HARSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
KATHRINE CHARLOTTE LORENTZEN YTTERSTAD f. 1988, Hjemmeværende Orrehauen 18, Harstad
3
DANIEL ØYGARD PUNSVIK f. 1991, Arkitekt Gen. Fleichersgt. 48 A, H
4
TOR-ANDRE HANSEN f. 1999, Student Berglundveien, Harstad
5
ODDLEIF HAAGENSEN f. 1961, Kirkeverge Novkollen, Harstad
6
MORTEN ERIK NORWICH f. 1954, Pensjonist Grønnliveien, 9409 Harsta
7
HELGE METHI f. 1942, Pensjonist Torfinns gate, HArstad
8
SIGRID SKOMEDAL f. 1957, Lektor Tegerbærveien, Harstad
9
SISSEL HELENE BJØRNRÅ f. 1951, Pensjonist Skarveien, Harstad