16

RAGNHILD LYSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ELI STØLAN f. 1962 Lundamo
2
ELISABETH RØSTAD OLSEN f. 1978 Hovin
3
KJERSTI GURINE EGGEN f. 1944 Lundamo
4
KARI-ANN HELGEMO LØHRE f. 1962 Lundamo
5
INGER MARIE SKJÆRVOLD f. 1946 Hovin
6
ATLE GRYTBACH f. 1961 Hovin
7
JAN PETTER SVEGÅRD f. 1970 Hovin
8
OLA HUKE f. 1943 Ler
9
OLGA MARIE BELSVIK f. 1969 Lundamo
10
KARI ALMÅS GRØNVIK f. 1951 Hovin
11
ELSE JOHANNE LØHRE f. 1954 Lundamo
12
ARNE HALVAR HOLTEN f. 1960 Hovin
13
BJØRG JORUNN TRØEN f. 1948 Hovin
14
MARIT EVJEN f. 1978 Lundamo
15
HEGE MARI MOUM JOHANSEN f. 1982 Hovin
17
KARI TILSETH KROGSTAD f. 1971 Hovin
18
LEIF MAGNAR SELBEKK f. 1962 Lundamo
19
ARNFINN HELGEMO f. 1963 Lundamo
20
PER EIVIND LUND f. 1971 Lundamo