2

STEIN FRØYSANG

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAMAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1977 - 1990
Lærer/spesialpedagog/rektor

1978 - 1983
Statens spesiallærerhøgskole

1989 - 1990
HIHM - adm. og ledelse

1990 - 2016
Personalsjef (Geno, Norad, Fugro)

2004 - 2006
Universitetet i Karlstad

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Hamar kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Hamar menighetsråd

2015 - 2019
Leder administrasjonsutvalget, Hamar og Vang

2015 - 2019
Leder diakoniutvalget, Hamar og Vang

Verv i offentlig sammenheng

Hamar kommune/formannskapet - 24 år

Hedmark fylkesting - 2 perioder

Høgskolestyret - 8 år

Styret i Innovasjon Norge - 8 år

Utlendingsnemda

Satsningsområder

  • Religionsdialog - skape tillit og trygghet i lokalsamfunnet
  • Ungdomsdiakoni - diakon og helsesøster i samarbeid på ungdomsskolen
  • Ungdomskirke med egen ungdomsprest

Andre kandidater på samme liste