8

SOLVEIG SEEM

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAMAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1987
Statsvitenskap/offentlig administrasjon

2007 -
Seniorrådgiver/HR, Fylkesmannen i Innlandet

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
Hamar menighetsråd

2015 -
Hamar kirkelige fellesråd - medlem

2015 - 2019
Hamar menighetsråd - leder

2017 -
Hamar kirkelige fellesråd - leder

Verv i offentlig sammenheng

1999 - 2011
Div. politiske verv, kommune og fylke

1999 - 2011
Hamar kommunestyre

2007 - 2015
Hedmark fylkesting

Satsningsområder

  • Organisasjon og ledelse
  • Kommunikasjon
  • Kultur- og gudstjenestearbeid

Utfyllende presentasjon

Lang erfaring fra annet frivillig arbeid, spesielt på kulturfeltet

Andre kandidater på samme liste