2

JAN FREDRIK HOLMQVIST

Stilling: Lektor. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1983
Cand. real., UiO

1983 - 2001
Konsulent (plan/miljø) Akershus, avd. ing NVE, konsulent MD

2001 - 2002
PPU, UiO

2002 - 2004
Lektor Nesodden vgs, TMangenåsen u-skole, Ski vgs.

2004 -
Lektor, Ås videregående skole

Verv i kirkelig sammenheng

2015 -
KA, landsrådsmedlem valgt for Borge bispedømme

2015 -
Menighetsråd, Ås

2015 -
Ås krikelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

1976 - 1977
Leder i Osloavdelingen (OKSF) av NKKF

1988 - 1993
Speiderleder, NSF ca. 5 år

1991 - 2007
Oppegård kommune, formannskapsmedlem (12 år)

1991 - 2007
Oppegård kommune, kommunestyrerep (16 år)

Satsningsområder

  • Det kirkemusikalske arbeidet, kvalitet på gudstjenestene og
  • en åpen kirke for alle.
  • Trosopplæring og ungdomsarbeid.

Utfyllende presentasjon

Kirken er viktig for mange i Ås, som kulturinstitusjon, når viktige punkter i livet skal markeres, og for å feire gudstjeneste. 
Det viktigste for meg er å styrke kirken plass i Ås, for fastboende og studenter. 
Det er også avgjørende å gi ansatte gode arbeidsforhold så vi beholder dyktige medarbeidere, og ta vare på det gode forholdet til kommunen.

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist