3

ELIN FINNSETH SÆVERÅS

Stilling: Prosjekt leder. Fødselsår: 1964 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1990 - 1993
Misjonær i Etiopia

1993 - 1998
Ulike stillinger på MF, mm.

1999 - 2003
Rådgiver, Kirkens Nødhjelp, Øst-Afrika

2003 - 2012
Personalrådgiver Utland, Norsk Luthersk Misjonssamband

2012 -
Prosjektleder, Norges Kristne Råd

Verv i kirkelig sammenheng

2000 - 2003

2009 - 2014
Medarrangør av Studen/kveldsmesser i Ås kirke

2011 - 2015
Sanger i Ås kirkekor

2012 -
Medlem i 3-personskomite for Temalørdager om spiritualitet

2014 -
Medlem i Grønt utvalg, Ås menighet

Verv i offentlig sammenheng

Engasjert i internasjonalt/sosialt fellesskap for innvandrer

FAU-forldrerep. Majorstuaskole, norske skolen i Etiopia, Ås

i Oslo gjennom hele studietiden (80-tallet)

Valgkomiteen for RORG

Satsningsområder

  • Felleskap som søker Jesus Kristus og sammen på tvers av
  • generasjoner utforsker hva et liv i nåde, kjærlighet og
  • etterfølgelse vil si her i Ås. Være et åpent, gjestfritt og
  • mangfoldig fellesskap, der ulike personers evner kommer til
  • uttrykk, og der nye mennesker lærer Jesus å kjenne.

Utfyllende presentasjon

Som prosjektleder for Global uke mot moderne slaveri, Norges Kristne Råd: ansvar for mobilisering av medlemskirkene i NKR, faglig innhold dvs. utarbeide materiell, seminarer, gudstjenesteelementer, m. m. om moderne slaveri, tilrettelegging av arrangementer, skaffe tilskudd fra Norad og justisdept. Øvrig økumenisk arbeid i NKR.
Personalrådgiver Utland, Norsk Luthersk Misjonssamband (screening av nye misjonærer, oppfølging av misjonærer på feltene, foredrag om barns behov, personalpolitikk, osv.)
Rådgiver på kjønn og utvikling, Kirkens Nødhjelp, Øst-Afrika (ambulerende i regionen).
Ulike stillinger: Oversetter, norsklærer, førstekonsulent i studentadm. på MF, m.m.
Misjonær i Etiopia, 9 mndr språkskole amharisk, mor for småbarn. Lærer på bibelskole, Sør-Etiopia.
Mastergrad, Wheaton College, USA, i tverrkulturell kommunikasjon, teologi, landsbyutvikling.
Cand. Mag fra Univ i Oslo og MF (engelsk, antropologi, kristendom/teologi); UiTø: lingvistikk, Ettårig misjonsskole,  osv. m.m.

Satsningsområder (forts):At vi samtidig er utadrettet og i handling omtanke for innbyggerne og verdagslivet i Ås og slik utgjøre en berikelse for lokalsamfunnet.  
Tilrettelegge for at barn (og familier), ungdom og unge voksne kan medvirke/prege fellesskapet, kjenne seg hjemme, vokse og utvikle seg både menneskelig, sosialt og i sitt forhold til Gud.
(Fortsatt) arbeide for global misjon og diakoni, fremme klimabevissthet og en mer bærekraftig utvikling gjennom formidling, undervisning og i praksis.

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist