9

TONE JOTEN SLOKVIK

Stilling: . Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste