14

KARI OLIMSTAD RAMLETH

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste