11

LISE MARIT HUSTAD

Stilling: Lærling. Fødselsår: 2001 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2019 -
Lærling ved Åsgård skole

2019 - 2019
Barne- og ungdomsarbeider (fagbrev i mai 19)

Verv i kirkelig sammenheng

2017 - 2018
Styreleder i Ås TenSing

2018 - 2019
Styremedlem i D41

Satsningsområder

  • Ungdommer
  • Skape et fellesskap og samhold mellom ungdommer og voksne.
  • Inkludere barn over til tenårene.
  • Sosialisering.
  • Skape arenaer hvor alle kan føle seg velkomne.

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
12
STEIN HELGE KINGSRØD f. 1979, Offiser
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist