12

STEIN HELGE KINGSRØD

Stilling: Offiser. Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅS SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1997 - 1999
Befalsskolen for Ingeniørvåpenet

1999 - 2001
Krigsskolen

1999 - 2019
Offiser i Forsvaret

2009 - 2011
Mastergrad i historie fra Universitet i Oslo

Verv i kirkelig sammenheng

1996 - 1997
Klokker i Skjebergdalen kirke

Verv i offentlig sammenheng

Medlem i programrådet doktorgradsprogrammet

2001 - 2005
Styremedlem i Militært Kristent Fellesskap

2004 - 2005
Bataljonstillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon

2017 - 2018
Samfunnsvitenskaplig fakultet/Universitetet i Oslo

Utfyllende presentasjon

Jeg er opptatt av at kirken må ha et godt tilbud til alle aldersgrupper.

Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN ULVIK HANSEN f. 1978, Lærer
2
JAN FREDRIK HOLMQVIST f. 1955, Lektor
3
ELIN FINNSETH SÆVERÅS f. 1964, Prosjekt leder
4
KNUT OLAV MOEN f. 1983, Seniorrådgiver
5
HILDE BERTHA GILLEBO f. 1958, Pensjonist
6
ODD HENNING UNHJEM f. 1988, Ingeniør
7
JANNE BIRGITTE UELAND f. 1999, Student, kirketjener
8
ELG OLA NORDRUM f. 1958, Adjunkt
9
ARNT ØYBEKK f. 1951, Pensjonist
10
JENNY MARIE SCHEA LANGSETER f. 1988, Padagogisk leder
11
LISE MARIT HUSTAD f. 2001, Lærling
13
GEIR WALDELAND f. 1991, Student
14
BJARNE JANSON f. 1955, Pensjonist