6

GERD ASTRID GRØTHE BLAASVÆR

Stilling: Jordmor. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SAUHERAD OG NES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1980 - 1983
Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole

1987 - 1988
Jordmorskolen i Bergen

Verv i kirkelig sammenheng

- 2010
Medl. I Representantskapet for Nes Mernighetshus

2001 - 2005
Leiar i Nes Sokneråd

Verv i offentlig sammenheng

Nestleder i Gvarv Skolekorps, leder i 1 år

Satsningsområder

  • Kyrkja vår skal vera ei synleg kyrkje der flest mogeleg skal kjenne seg heime
  • Soknerådet fortsatt skal arbeide gjennom ulike utval. Det sikrar at fleire de
  • Gudstenesta skal vera ein samlande stad, med fortsatt bruk av kyrkjene som vikti
  • Det skal utvikle seg eit godt samarbeid med Bø Sokneråd i den nye Midt- Telem
  • ark kommune, samtidig som kvart sokn beheld sin eigenart

Andre kandidater på samme liste

1
TORA SKJERKHOLT AARNES f. 1961, Landbrukssjef Akkerhaugen
2
ÅGE BJØRNERUD f. 1966, Teknisk sjef GVARV
3
RENATE MARIA ØIEN f. 1971, Rektor Gvarv
4
SINDRE SANDVAND AASE f. 1982, Lærer GVARV
5
TOVE ELISABETH TENGESDAL f. 1964, Helsesykepleier Gvarv
7
RAGNVALD BØRVE ASK f. 1981, Lærer Gvarv
8
ANNE MARIE ETHOLM f. 1960, Teamleder Hjuksebø
9
GUNLEIK BERGET f. 1958, Selvstendig næringsdriven Nordagutu
10
MÅLFRID NYGÅRD LASKEMOEN f. 1956, Nestleder NAV Midt-Telem Gvarv
11
ANNE-METTE GRANHAUGEN f. 1987, Kontormedarbeider AKKERHAUGEN
12
KJERSTI VERSTO ROHEIM f. 1965, Rektor Gvarv