10

EVA OLETTE LERVIK

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EDØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste