4

MAGNE BASTIAN LERVIK

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOPEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste