1

ANE FROGNER RISAN

Stilling: . Fødselsår: 1997 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HOBØL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste