1

KARIN MARIE MCGREGOR

Stilling: . Fødselsår: 1978 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KROER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Bachelorgrad i musikk pedagogikk

Lærer i 4 år

Mastergrad i engelsk som andrespråk

Pedagog i barnehage i 5 år

Verv i kirkelig sammenheng

Styremedlem, Ås kirkekor

Verv i offentlig sammenheng

Har vært kasserer og er fortsatt styremedlem i Ås

internasjonale kvinnegruppe


Andre kandidater på samme liste