5

ASBJØRN RØNNING

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KROER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Arbeidserfaring fra flere offentlige virksomheter

Seksjonsleder i Stiftelsen Signo Conras Svendsen senter

Utdannet sosionom

Verv i kirkelig sammenheng

i DNK prossesene som en konsekvens av skillet fra staten.

Medleder, Kroer Triangelklubb

Medlem i Ås kirkelige fellesråd. God kjenskap til utviklinge

Medlem og leder i Kroer menighetsråd i flere perioder

Tidligere styremedlem i Kirkens Familiekontor, Follo

Satsningsområder

  • Det er viktig at Den norske kirke gir et bredt tilbud
  • lokalt i Kroer menighet og kirkens budskap er
  • begrunnelsen for mitt engasjement.
  • Ønsker en utvikling av kirkens omsorgstjenester
  • og at Kroer menighet gir mennesker et sted å møtes

Andre kandidater på samme liste