5

BJØRN ARILD ANDERSEN

Stilling: . Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Nettverksadministrator v/ Fredrikstad Fagakademi

Webutvikler v/ NTNU Gjøvik

Verv i kirkelig sammenheng

Korleder i Hunn Barnegospel

Verv i offentlig sammenheng

FAU - leder, Fredheim Barneskole

FAU - Leder, Trømborg Barneskole

FAU - nestleder, Bjørnsveen U. SKole

Satsningsområder

  • Fortsette å jobbe for et aktivt barne- og ungdomsarbeid
  • Mer for fler! inn i menigheten (KFUK-KFUM sitt motto)
  • Skape forståelse mellom kirke og mennesker
  • Bygge relasjoner mellom frivillige og menigheten
  • Jobbe for en naturlig relasjon til kirken for folk flest

Andre kandidater på samme liste

2
SVEIN TRONDSEN f. 1966
3
SOLVOR SANDMARK f. 1972, Støttekontaktkoordinator
6
ANNE VIFLADT f. 1972, Sykepleier
10
ELIN STIKBAKKE f. 1983
12
SILJE GARLIE f. 1977
15
ÅSE DAHL f. 1947