8

HILDE MELHUS LILLEHEIER

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt med opprykk

Menighetssekretær (barne- og ungdomsarbeider)

Satsningsområder

  • Motvirke utenforskap og jobbe for et varmere samfunn.
  • Ei inkluderende folkekirke hvor alle kan føle seg velkomne.
  • Tenke ut nye arenaer og måter folk kan komme i kontakt med
  • kirkas verdisyn på

Andre kandidater på samme liste

2
SVEIN TRONDSEN f. 1966
3
SOLVOR SANDMARK f. 1972, Støttekontaktkoordinator
6
ANNE VIFLADT f. 1972, Sykepleier
10
ELIN STIKBAKKE f. 1983
12
SILJE GARLIE f. 1977
15
ÅSE DAHL f. 1947