15

ÅSE DAHL

Stilling: . Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HUNN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærerutdanning

Videreutdanning i løpet av aktiv yrkestid.?(Adjunkt)

Verv i kirkelig sammenheng

Medarbeider i søndagsskolen i omtrent samme tidsrom

Medlem av menighetsrådet på åttitallet

Verv i offentlig sammenheng

Aktiv medlem av Gjøvik Redd Barna siden 1980

Passiv medlem de to siste årene

Språktrener for flyktninger på Fivillighetssentralen

Satsningsområder

  • Barnearbeid i menigheten

Andre kandidater på samme liste