ELI-ANNE KOLSTAD OLSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1970 Supplert kandidat ved Soknerådsvalet i KVIKNE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste