3

JON NERØDEGÅRD

Stilling: . Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LEIRSKOGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste