7

LINDA BEATE RESSEM JOHANSEN

Stilling: . Fødselsår: 1987 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LEKA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste