6

ROLF STORAUNET

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDLI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste