4

ASTRID STALLELAND KNUTSON

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LANDVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste