7

BJØRGULF LAUVDAL

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LANDVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste