4

HELEN JAYNE GAUPERAA

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EIDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste