6

HENNING ALMAR FJUK EID

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BLAKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
SIGRUNN HELENE LARSEN f. 1949 Lillovegen 23, Blaker
2
RAGNHILD NYSTED f. 1945 Eidsvegen 482, Blaker
3
HEGE ANDRESEN f. 1973 Fjukvegen 85, Blaker
4
MAY SYNNØVE NYHUS f. 1953 Blakervegen 581, Blaker
5
STINE MORTENSEN f. 1989 Oberst Kruses vei 6,Løken
7
TORUNN HOGNESTAD f. 1967 >Innleggen 3, Blaker
8
KRISTIN CLAUSEN f. 1951 Ånerudvegen, Blaker