1

MORTEN VILHELM DREFVELIN

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GJERDRUM OG HENI SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Kaptein og instruktør i Norwegian

Master of business administration (MBA) i luftfarsledelse

seniorkontrollant for luftfarstilsynet

utdannet jagerflyver i forsvaret og redningshelikopterflyger

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2019
Medlem, leder og nestleder av menighetsrådet

Satsningsområder

  • Nytt kirkerom på Ask som alle kan dra nytte av

Utfyllende presentasjon

Nytt kirkerom på Ask som alle kan dra nytte av både i kirkelig, åndelig og kulturell sammenheng Det vil kunne bl.a stå for et lavterskel tilbud på mange områder, f.eks diakoni, eldreomsorg, ungdomsarbeid, kultur, café o.l. Nærhet til der folk flest bor er viktig!
Diakoni og eldreomsorg for de som "faller litt mellom to stoler", og satsing på å få en diakon til bygda
Spesielt opptatt av musikk. Jeg vil jobbe for interessante og berikende konserter, og å opprette et nytt kor i bygda. Fokusere på at andre tilbud med kirkene som verktøy, bidrar til å løfte kirken populæritet og posisjon som en viktig daglig aktør i Gjerdrum for alle.

Andre kandidater på samme liste